ПОСТА / 004Comfortably D/Numb
Dessislava Terzieva /Десислава Терзиева
06.03 – 16.03.2022„Comfortably D/Numb“ – е част от серията Subjective Reality, която създадох през 2016 г.По това време това беше критика към избора да си затвориш очите за текущите събития за сметка на комфорта. Върната към живот, в момента тя представлява репрезенация на днешната реалност.По време на седмицата на модата в Париж, в Украйна избухва война.Модели дефилират по подиумите, докато бомби падат не толкова далеч от там. И двете реалности са толкова обсебени от себе си, че сякаш другата не се случва.Ами ние, публиката? Къде се намираме? На телефоните си, разбира се, поглъщайки и двете едновременно. Съществуваме в неудобно междинно състояние, опитвайки се да намерим смисъл в несигурни времена: бягаме ли към радост или изпадаме в отчаяние? В най-добрия случай презкачаме от едното на другото състояние.— Но не се тревожи, ще свикнеш.Може би вече сме.Мозъкът ни се адаптира все повече към съществуването в множество реалности едновременно. Пишем имейли по средата на устния разговор с човек, който стои до нас. Превъртаме Instagram, докато гледаме как децата ни растат пред обектива на нашия фотоапарат, искам да кажа, очите. Там виждаме thirst traps минати през филтър, последвани от кадри наживо на кръвопролития и персонализирана реклама, създадена чрез инвазивен анализ на нашите данни. Тази визуална бомбардировка се повтаря отново и отново, и отново, отново. Не само това, ние я консумираме доброволно.Ставаме ли, ако не сме вече, удобно тъпи (във всичките смисли на тази дума)?Има една фраза сред възрастните хора, които също са били млади, когато са я чували: „С всичко се свиква”.Свикнали ли сме? Свикнали ли сте?Отговорът на въпроса е началото на следващия:А сега какво?-

Десислава Терзиева

︎

Посланието на Десислава опира, в крайна сметка, до изборите, които ще направим, индивидуално и колективно. Въпросът и остава отворен, а от неговото (раз)решение - това на историята, която предстои.-Екипът на ПОСТА

Десислава Терзиева е родена през 1989 г. в София, България.
Българо-американски интердисциплинарен художник, базиран между София и Детройт с опит в политически науки и право.
The title of this work is "Comfortably D/Numb" - it is part of a series titled Subjective Reality created in 2016.At the time, it was a critique of the choice to put blinders on and be ignorant to current events in favor of hiding beneath a more comfortable veneer. Upon revisitation, it portrays a shockingly literal depiction of present-day reality:A war breaks out during Paris fashion week in Ukraine.Models strut the latest fashions down a runway as bombs are being dropped a few doors down. These juxtaposed realities are so immersed within themselves it's as if the other isn't happening. In the subjectivity of truth, that's not far from the case. What about us, the audience? Where are we? On our phones, of course, devouring both simultaneously. We exist in an uncomfortable in-between state, attempting to conjure meaning in precarious times: do we run towards joy or fall into despair? At best, we are oscillating between the two haphazardly."But don't worry, you'll get used to it."Perhaps, we already are.Our brains are becoming more and more used to existing in multiple realities simultaneously. We write emails mid-verbal conversation with a person standing next to us. We scroll Instagram while watching our children grow before our very camera lens, I mean, eyes. There, we see a filtered thirst trap, followed by live footage of carnage, and personalized ads invasively gathered from our data. This visual bombardment repeats over, and over, and over, again. Not only that, we consume it voluntarily.Are we becoming, if not already, comfortably [d/n]umb?There is a saying amongst old people, who, too, were young when they heard it from their elders: "a person can get used to anything."Are we? Are you?The answer to the question is the beginning of the next:Now what?

Dessislava Terzieva

︎

Dessislava Terzieva is born in 1989 in Sofia, Bulgaria. She is a Bulgarian-American interdisciplinary artist based between Sofia and Detroit with a background in Political Science and law.


© photos: Kalin Serapionov︎︎︎ GO BACK