ПОСТА / 003Скучен Пейзаж / Boring Landscape
Михаил Новаков / Mihail Novakov
17.02 - 06.03.2022В ПОСТА 003 от витрината на Дондуков 34 се открива гледка към “Скучен пейзаж” на Михаил Новаков. Фотографията е част от по-голям цикъл, който като че ли се занимава повече със скуката, отколкото с пейзажа.Преексплоатиран като формат, лендскейпът отдавна е синоним на баналност. Природата обаче няма как да е банална, само начинът, по които я възприемаме, пада жертва на навика. За да я погледнем, но този път “с виждане”, май трябва усилие, което всъщност се състои в това да не правиш нищо. Да спреш да очакваш, да спреш нещо в теб, пристрастено към събития и ентъртейнмънт.
Да се оставиш малко на скуката.Витрината на ПОСТА в дневните часове отразява в себе си действието по бул.Дондуков - минувачите, архитектурата, трафика. Животът навън оглежда себе си в скучния облачен пейзаж. Портал между светове, между град и природа, забързаното ежедневие и неподвижен миг извън границите на времето.

︎

Михаил Новаков е роден в София, България. Той е фотограф и визуален артист. Творчеството му документира пъстрите и почти кичозни моменти на ежедневието. Михаил възприема ироничен подход към това как вижда себе си и заобикалящата го среда, намирайки красотата в абсурда. Искреното любопитство на Новаков към съвременния свят се проявява в творчеството му. Основните теми на неговата работа са градската култура, през наблюдаване на обществото и младежката култура, които той документира в жива, цветна фотография.

VERNISSAGE:© photos: Mihail Novakov︎︎︎ GO BACK