ПОСТА 023ПУЛС
Изложба на София Грънчарова


ААК
„Пулс“
Изложба на София Грънчарова с куратор Бояна Джикова
в галерия ПОСТА
21 октомври – 15 ноември 2023
Откриване: 21 октомври, събота, 18:30

Част от публичната програма „Конституции“
на „Център за социална визия“

След ревю на колекцията в пространството на Swimming Pool през изминалия уикенд, „Пулс“ продължава на витрината на ПОСТА.За проекта „Пулс“ София Грънчарова създава колекция от практични облекла и аксесоари, предназначени за общностите на протестните групи. Изборът на тези общности е провокиран от интереса ѝ към граждански каузи. Протестните групи са от една страна носител на учредителната власт през прякото упражняване на конституционно гарантираното право на мнение, но най-често съществуват интензивно и обединено в рамките на конкретно събитие, за да се разпръснат след това. В активния си период обаче, те използват изключително характеристиките на тялото, което „отдава“ на конкретна цел – неговото присъствие на даден площад, свойствата да заема място, да създава неудобство, да блокира движение, да генерира шум през скандирания. Именно тялото е фокус на работата на София, която подхожда към него с грижа, а създадените от нея дрехи и аксесоари имат едновременно защитна и заявителна функция (изписване на лозунги и искания), така улеснявайки връзката между тяло и послание.
Дрехите ще могат да бъдат закупени онлайн през сайтовете на ПОСТА и Център за социална визия. 

ПОСТА е галерия-витрина в центъра на София, достъпна за публиката във всеки момент от денонощието. Пространството е основано от Бояна Джикова и Викенти Комитски, които залагат на експеримента и сайт-спесифик характера на изложбите.
www.postaspace.org

София Грънчарова (р. 1994 г. в София, България) завършва изящни изкуства в ESAM Caen, Франция. Участва в множество групови изложби, образователни инициативи и собствени кураторски проекти. Член на Института за съвременно изкуство – София и Инициатива „Правосъдие за всеки“. Работи с разнообразни медии – лимитирани издания на книги, фотография, колаж, инсталации и интервенции в градската среда.
www.sophiagr.info

Проектът е сътрудничество между ПОСТА и Център за социална визия и е част от публичната програма „Конституции“

Аксесоарите могат да бъдат разгледани долу и поръчани на info@postaspace.org


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎


“Pulse”
Exhibition by Sophia Grancharova
Curated by Boyana Dzhikova
at POSTA Space
October 21 – November 15, 2023
Opening: October 21, 6:30 pm


Part of the public program “Constitutions” of the Center for Social Vision

After a fashion show of the collection at Swimming Pool in the last weekend, “Pulse” moves to the vitrine of POSTA Space.For the project “Pulse” Sofia Grancharova creates a collection of practical clothing and accessories designed for the protesting communities. Her interest in civic causes provoked the choice to work with them. On the one hand, protesting groups are a vehicle of constituent power by directly exercising the guaranteed right to freedom of expression. On the other, they often exist intensely and unitedly within a specific event, only to disperse afterwards. However, in their active period, the exclusive use of the body’s characteristics is visible and attributed to a specific purpose – its presence on the square, its properties to occupy space, to create a nuisance, to block movement, and to generate noise through chants. The body inhabits Sophia’s work, approached by her with care. The clothes and accessories she creates have both a protective and a declarative function (spelling out slogans and demands), thus facilitating the relationship between body and message.The clothes will be available for purchase online on POSTA and Center for Social Vision websites. 

POSTA is an exhibition space – a showcase window – in downtown Sofia, accessible to the public at any time of the day. The gallery was founded by the curator Boyana Djikova and the artist Vikenti Komitski who focus on experimental and site-specific projects.
www.postaspace.org

Sophia Grancharova (b. 1994 in Sofia, Bulgaria) studied fine arts at ESAM Caen, France. She has participated in many group exhibitions, educational initiatives, and curatorial projects. Member of the Institute of Contemporary Art – Sofia and the Justice for All Initiative. Her work comes in the form of limited editions of artist’s books, performances, photography, collage, installations and site-specific interventions.
www.sophiagr.info

The project is a collaboration between POSTA and the Center for Social Vision and is part of the public program “Constitutions”.

The accessories can be seen below and ordered at info@postaspace.org


︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎Аксесоар за протести за двама:
Полиестер - 92х152 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести за двама:
Полиестер - 92х152 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести за ръкави:
Полиестер -2х65х62 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести за ръкави:
Полиестер -2х65х62 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести за ръкави:
Полиестер -2х65х62 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.Аксесоар за протести светлоотразителен:
Изкуствена кожа - 71х102 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести светлоотразителен:
Изкуствена кожа - 71х102 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести наметало:
Полиестер - 88х152 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.
Аксесоар за протести наметало:
Полиестер - 88х152 см, капси.
Комплектът върви с допълнителни капси за прикрепяне към Вашите дрехи, инструкции за инсталиране и употреба.

︎: Mihail Novakov