ПОСТА 016Mister Kin presents the wine


ГОСПОДИН КИН ПРЕДСТАВЯ ВИНОТО

На 21 март, по случай раждането на пролетта, витрината на ПОСТА ще представи сайт-спесифик инсталация, задвижена с участие на публиката, която ще се заиграе с мотивите ни да посещаваме откривания. Виното ще представи господин Кин, който ще пристигне не с изгряващото, а със залязващото слънце. И нека в духа на арменската наздравица да пием за ковчега на домакина, който ще направим от стогодишен дъб, който утре ще засадим.

Проектът се състои с подкрепата на Министерството на културата.

MR. KIN PRESENTS THE WINE

On March 21, in celebration of the birth of spring, the POSTA showcase window will present a site-specific installation driven by audience participation that will play with our motivations for attending openings. The wine will be presented by Mr. Kin, who will arrive not with the rising sun, but with the setting sun. And in the spirit of the Armenian cheer, let us drink to the host's coffin, which we will make from a hundred-year-old oak that we will plant tomorrow.
The project is supported by the Ministry of culture.