ПОСТА / 010Cleanse all your sorrows

Valko Chobanov/ Вълко Чобанов

ПОСТА 010: Cleanse all your sorrows, Вълко Чобанов

25.08 - 06.10.2022
Откриване:
25.08.2022, 19ч. /Изложба живопис/
С подкрепата на Столична програма "Култура"
POSTA 010: Cleanse all your sorrows, Valko Chobanov

25.08 - 06.10.2022

With the kind support of Sofia Municipality.


︎: Kalin Serapionov